Sonyache daar

बरेच दिवस झाले, परत मायबोली ला माझ्याशी ह्या गोल्डन गेट (सन फ्रांसिस्को ) नी कनेक्ट केले।
एस .एफ . कमाल आहे तुझी बर 🙂

ओल्या चिम्ब मेघा मधुनी
हिरव्या गार पाना मधुनी ।
छमछ्म करणारी चांदनी
सघन वनातील तू हिरनी ।।

ओझल आधी तर या क्षणी
सतरंगी तन तू मनरंजिनी ।
त्रुण त्रुणातिल जीवन असूनी
नव् निवांत शांत मनोहरनी ।।

शब्दातील वेध असणारी कामायनी
आसमंद मोह्नारी रातरानी ।
सदानंद निसर्ग् वारा मधुनी
रिमझिम झर्नारी तू नूर्झरनी ।।

–नूर (गोल्डन गेट वरून )ImageImageImageImageImageImageImageImageImage

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s