Fountain of Joy

दत्त राज जन्मले, विश्व आनंदी नाचले ।
त्रिगुणात्मक त्रयमूर्ति ,भूमित आले ,
ब्रह्माण्ड गाजले ,मृदंग वाजले ।

महा रूप संस्कृत ,प्रकट झाले ,
सनातन गाजले ,महागुरु पावले  ॥

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s